Om du har satt ig?ng rkhunter p? ditt system och scannar varje natt s? kanske du sett den h?r texten i dina loggar

Warning: The file properties have changed:
        File: /bin/login
        Current hash: 1869895965de0ebab025e5b76ccfe7ff3b53905b
        Stored hash : 0ba3a17f19a617036f9aa21d064109f1834eb46f
        Current inode: 23560211    Stored inode: 23560198
        Current file modification time: 1226559073
        Stored file modification time : 1207184931

Sj?lv s? fick jag lite ?ngest och b?rjade tro att n?got kommit in i systemet 🙂 Men du beh?ver inte vara r?dd!

Jag har gjort en apt-get update/apt-get upgrade och d? har filerna f?r?ndrats och rkhunter flaggar dom som ?ndrade. F?r att l?ra rkhunter att du uppdaterat och dom nya filerna ?r ok k?r du bara kommandot

sudo rkhunter –propupd

Nu kommer du inte att f? dessa varningar (helt i on?dan) l?ngre.

Om du inte vet vad rkhunter ?r s? finns all information h?r: www.rootkit.nl/projects/rootkit_hunter.html