Om du har satt igång rkhunter på ditt system och scannar varje natt så kanske du sett den här texten i dina loggar

Warning: The file properties have changed:
        File: /bin/login
        Current hash: 1869895965de0ebab025e5b76ccfe7ff3b53905b
        Stored hash : 0ba3a17f19a617036f9aa21d064109f1834eb46f
        Current inode: 23560211    Stored inode: 23560198
        Current file modification time: 1226559073
        Stored file modification time : 1207184931

Själv så fick jag lite ångest och började tro att något kommit in i systemet 🙂 Men du behöver inte vara rädd!

Jag har gjort en apt-get update/apt-get upgrade och då har filerna förändrats och rkhunter flaggar dom som ändrade. För att lära rkhunter att du uppdaterat och dom nya filerna är ok kör du bara kommandot

sudo rkhunter –propupd

Nu kommer du inte att få dessa varningar (helt i onödan) längre.

Om du inte vet vad rkhunter är så finns all information här: www.rootkit.nl/projects/rootkit_hunter.html