screenshot.1 Läste på dagens aftonblad att en, Fredrick Federley, (eller flera) riksdagsledamöter raderar inkommande e-post. Får man göra så enligt våra svenska lagar? Med mina kunskaper (som inte kan kallas heltäckande) så verkar det konstigt att folkvalda får radera offentliga handligar som ska diarieföras och som är tillgängliga för alla som önskar. Hur påverkar en sådan radering av e-post den svenska offentlighetsprincipen? I det här faller var det protester mot Ipred som raderades. Vad raderas nästa gång, klagomål/bevis på en eller annan riksdagsledamot som gjort något opassande?

För er som inte är så insatta i Pred lagen har ni här ett par länkar…

"Ipred är meningslöst" (IT24)
FRA och IPRED (Badlands Hyena)
Stoppa IPRED (Facebook)
Stoppa IPRED (StoppaIPRED.nu)
Protestlista mot IPRED (namninsamling.com)
Stoppa IPRED nu!! (Christian Engström PP)
Länksamling om IPRED direktiven (Free the mind)