screenshot.1 L?ste p? dagens aftonblad att en, Fredrick Federley, (eller flera) riksdagsledam?ter raderar inkommande e-post. F?r man g?ra s? enligt v?ra svenska lagar? Med mina kunskaper (som inte kan kallas helt?ckande) s? verkar det konstigt att folkvalda f?r radera offentliga handligar som ska diarief?ras och som ?r tillg?ngliga f?r alla som ?nskar. Hur p?verkar en s?dan radering av e-post den svenska offentlighetsprincipen? I det h?r faller var det protester mot Ipred som raderades. Vad raderas n?sta g?ng, klagom?l/bevis p? en eller annan riksdagsledamot som gjort n?got opassande?

F?r er som inte ?r s? insatta i Pred lagen har ni h?r ett par l?nkar…

"Ipred ?r meningsl?st" (IT24)
FRA och IPRED (Badlands Hyena)
Stoppa IPRED (Facebook)
Stoppa IPRED (StoppaIPRED.nu)
Protestlista mot IPRED (namninsamling.com)
Stoppa IPRED nu!! (Christian Engstr?m PP)
L?nksamling om IPRED direktiven (Free the mind)