Om du har behov av att ansluta medd SSH mellan dina servrarutan att kr?ngla med l?senord s? kan du g?ra s? h?r.T?nk p? att det inte ?r speciellt s?kert...  du kommer att m?rka varf?r...

Vi utg?r fr?n att dina servrar heter lanfear och demondred och ditt anv?ndarnamn ?r matt

P? b?da servrarna k?r du f?ljande kommando

ssh-keygen -t dsa

Tryck enter p? alla fr?gor (placering av nycklar och passphrase)

K?r det h?r p? demondred
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_dsa.pub [email protected]
Och det h?r p? lanfear
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_dsa.pub [email protected]
Klart!
Nu kan du st? i den ena maskinen och k?ra ssh till den andrautan att besv?ras av att beh?va logga in med l?senord :-)
T?nk bara p? att om filerna som ligger i /home/matt/.sshkommer p? avv?gar s? ?r det fritt fram f?r n?gon annan attg?ra samma sak som du... och det ?r r?tt illa.
(det fungerar s? h?r l?tt om du k?r ubuntu)