Om du har behov av att ansluta medd SSH mellan dina servrarutan att krångla med lösenord så kan du göra så här.Tänk på att det inte är speciellt säkert...  du kommer att märka varför...

Vi utgår från att dina servrar heter lanfear och demondred och ditt användarnamn är matt

båda servrarna kör du följande kommando

ssh-keygen -t dsa

Tryck enter på alla frågor (placering av nycklar och passphrase)

Kör det här på demondred
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_dsa.pub matt@lanfear.com
Och det här på lanfear
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_dsa.pub matt@demondred.com
Klart!
Nu kan du stå i den ena maskinen och köra ssh till den andrautan att besväras av att behöva logga in med lösenord :-)
Tänk bara på att om filerna som ligger i /home/matt/.sshkommer på avvägar så är det fritt fram för någon annan attgöra samma sak som du... och det är rätt illa.
(det fungerar så här lätt om du kör ubuntu)