Ett litet script som kollar en output från en whois och skickar ett mail beroende på…

#!/bin/sh
test=`(whois bertholdsson.com | grep -i ^status | awk '{print $2}')`
if [ "$test" = "lock" ];
then echo "bertholdsson.com är aktiv nu" | mail -s "Domänen aktiv" adress@emaildomain.com
else
echo
fi