Om du n?gon g?ng f?rs?kt hitta s?tt att resa mellan Uppsala och Stockholm s? har du s?kert sett hur sv?rt det ?r att hitta information om Uppsalapendeln.
H?r http://www.marcstrom.com/uppsala/pendel.html hittade jag mycket bra information f?r dig och din resa.