(Bild från http://souptonuts.sourceforge.net/sshtips.htm)

Ditt nät ser ut som nedan, bara öppet för ssh trafik och du behöver kunna köra remote desktop till din windows xp maskin… panik? Inte alls, gör bara så här:

1. Installera Putty 
2. Skapa en ny session i putty till din server (66.35.250.203)
3. Under Connections > ssh > tunnels lägg till en ny forwarded port. Använd en port som är ledig i den datorn du sitter på. t.ex. 9090
4. I destination field skriver du ip och port till maskinen på insidan av ditt nät (192.168.0.5:3389)
5. Spara din session och anslut till din ssh server
6. Nu kan du Ansluta till din interna maskin genom att i remote desktop genom att skriva adressen localhost:9090

Tadaaa!

Linux diagram