Om du vill plocka hem varje tr?ff fr?n en goolges?kning kan du g?ra s? h?r:

wget -H -k -p -r -l1 -U ”Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT5.1; en-US; rv:1.7) Gecko/20040613 Firefox/0.8.0+” –execute robots=off http://www.google.com/search?q=oogabooga

-H     G?r s? att wget plockar fr?n andra adresser ?n den man anger initialt (www.google.com)
-k     G?r om l?nker s? att dom funkar och pekar p? dom lokala filerna
-p     Ladda allt som beh?vs p? varje sida, bilder och s?nt
-r     Rekursivt
-l1     Hur djupt ska sidor h?mtas?  1 ?r en niv? ner…
-U     Vilken browser ska vi s?ga att vi ?r?
–execute     K?r ett kommando, i det h?r fallet ignorerar vi robots.txt filen