find /path/to/files* -mtime +5 -exec rm {} \;

– F?rsta argumentet ?r s?kv?gen till filerna
– Andra argumentet, -mtime, ?r antalet dagar. S? +5 tar bort fielr ?ldre ?n 5 dagar
– Tredje argumentet, -exec, skickar ett kommando. I det h?r fallet rm och {} \; i slutet m?ste vara med f?r att det ska fungera.