find /path/to/files* -mtime +5 -exec rm {} \;

– Första argumentet är sökvägen till filerna
– Andra argumentet, -mtime, är antalet dagar. Så +5 tar bort fielr äldre än 5 dagar
– Tredje argumentet, -exec, skickar ett kommando. I det här fallet rm och {} \; i slutet måste vara med för att det ska fungera.