Om du kör med gmail eller gmail for domains och råkar sitta på en ISP som spärrar utgående port 25 så går det bra att manuellt ange port 465 så fungerar allt som vanligt.