Och nu har jag fått igång temperaturgraferna igen…  Tadaaa