Etikett: iptables

firewall-cmd

Ett kom ih?g, iptables och firewall-cmd

Ta bort en forward i brandv?ggen

firewall-cmd --zone=public --remove-forward=port=514:proto=udp:toport=1514:toaddr=<ipaddr> --permanent
firewall-cmd --zone=public --remove-forward=port=514:proto=tcp:toport=1514:toaddr=<ipaddr> --permanent
firewall-cmd --reload

L?gga till en port forward i brandv?ggen

firewall-cmd --zone="public" --add-forward-port=port=514:proto=udp:toport=1514:toaddr=<ipaddr> --permanent
firewall-cmd --zone="public" --add-forward-port=port=514:proto=tcp:toport=1514:toaddr=<ipaddr> --permanent
firewall-cmd --reload

Rensa regler, iptables

F?r att snabbt och enkelt ta bort alla iptables-regler, bra vid fels?kning uppt?ckte jag 🙂

iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT

© 2024 Editio Princeps

Tema av Anders NorenUpp ↑