firewall-cmd

Ett kom ihåg, iptables och firewall-cmd

Ta bort en forward i brandväggen

firewall-cmd --zone=public --remove-forward=port=514:proto=udp:toport=1514:toaddr=<ipaddr> --permanent
firewall-cmd --zone=public --remove-forward=port=514:proto=tcp:toport=1514:toaddr=<ipaddr> --permanent
firewall-cmd --reload

Lägga till en port forward i brandväggen

firewall-cmd --zone="public" --add-forward-port=port=514:proto=udp:toport=1514:toaddr=<ipaddr> --permanent
firewall-cmd --zone="public" --add-forward-port=port=514:proto=tcp:toport=1514:toaddr=<ipaddr> --permanent
firewall-cmd --reload

Lägga till Nexabrytare i Domoticz utan fjärrkontroll

Har du kliat dig i huvudet och inte förstått hur du ska lägga till en vanlig Nexabrytare i Domoticz utan att använda fjärrkontrollen? Läs då vidare. Det gäller vanliga Nexabrytare som man pluggar in i vägguttag, den sorten som man brukar kunna hitta i trepack på Clasohlsson eller Kjell (t.ex. PER-1500 modellen). Metoden fungerar mest trolig med andra självlärande 433 MHz enheter.

A) Koppla ur brytaren ur vägguttaget

B) I Domoticz, gå till Switches och klicka på Manual Light/Switch

 

 

C) Du möts då av nedanstående dialog, ange ett valfritt namn på brytaren (Device name)
Sätt Switch Type till On/Off
Sätt Type till AC
ID sätter du till något unik för just den här brytaren, för gärna bok på brytare och värden så att du inte kör dubletter.
Unit Code sätter du på samma sätt till något valfritt.


 

D) Nu till det magiska, koppla in brytaren vägguttaget och under tiden den startar upp och är i ”lär-läge” så klickar du på test. Du kommer då att få höra att det klickar ett par gånger i brytaren.

E) Avsluta genom att klicka på Add device.

Färdigt! Det finns säkert en del att tänka på men efter mina fem minuters klurande så kom jag fram till det här som fungerar för mig just nu.

Vet du något som jag inte vet är du varmt välkommen med kommentarer så att jag kan förbättra informationen 🙂

 

Konvertera SSH nycklar

Har du skapat SSH-nycklar med Putty på ett windows system? Då har du säkert en nyckel vars filnamn slutar med .ppk, eller hur? När du senare försöker använda den på din Linuxmaskin så fungerar det inte när du försöker använda den för att logga in.

Så här löser du det problemet

Installera putty-tools. Det gör du med apt-get install putty-tools, yum install puttu eller något liknande. Det beror lite på vilken dist du använder.

I det här exemplet förutsätter jag att din nyckel heter id_dsa.ppk

Skapa den privata nyckeln:

cd ~
puttygen id_dsa.ppk -O private-openssh -o id_dsa

Skapa den publika nyckeln:

puttygen id_dsa.ppk -O public-openssh -o id_dsa.pub

Flytta nycklarna till ~/.ssh och sätt rättigheter

mkdir -p ~/.ssh
mv -i ~/id_dsa* ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/id_dsa
chmod 666 ~/.ssh/id_dsa.pub

Nu är det fixat, testa genom att ansluta till din server..  ssh server.com