Skapa en egen systemd service

Superlätt, när man vet hur. Så här gör man:

Skapa filen /etc/systemd/system/<servicenamn>.service och lägg in det här:

[Unit]
After=mysql.service

[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/<script som ska köras>

[Install]
WantedBy=default.target

Skapa scriptet i katalogen /usr/local/bin, eller där du helre vill ha det. Kom ihåg att ändra sökväg i servicen om du väljer en annan plats. Gör scriptet exekverbart med chmod +x <scriptnamn>

Installera tjänsten

chmod 664 /etc/systemd/system/<servicenamn.service>
# systemctl daemon-reload
# systemctl <servicenamn>.service

Klart!

systemctl <start|stop> servicenamn.service för att starta eller stoppa det.

Visa datum i Kali Linux

Som standard visar Kali Linux klockan i mitten längst upp på skärmen, inget datum. Som en vän av ordning så vill jag även se datum.

För att visa datum bredvid klockan så öppnar du bara ett shell, och som root skriver du:

gsettings set org.gnome.desktop.interface clock-show-date true

firewall-cmd

Ett kom ihåg, iptables och firewall-cmd

Ta bort en forward i brandväggen

firewall-cmd --zone=public --remove-forward=port=514:proto=udp:toport=1514:toaddr=<ipaddr> --permanent
firewall-cmd --zone=public --remove-forward=port=514:proto=tcp:toport=1514:toaddr=<ipaddr> --permanent
firewall-cmd --reload

Lägga till en port forward i brandväggen

firewall-cmd --zone="public" --add-forward-port=port=514:proto=udp:toport=1514:toaddr=<ipaddr> --permanent
firewall-cmd --zone="public" --add-forward-port=port=514:proto=tcp:toport=1514:toaddr=<ipaddr> --permanent
firewall-cmd --reload

Lägga till Nexabrytare i Domoticz utan fjärrkontroll

Har du kliat dig i huvudet och inte förstått hur du ska lägga till en vanlig Nexabrytare i Domoticz utan att använda fjärrkontrollen? Läs då vidare. Det gäller vanliga Nexabrytare som man pluggar in i vägguttag, den sorten som man brukar kunna hitta i trepack på Clasohlsson eller Kjell (t.ex. PER-1500 modellen). Metoden fungerar mest trolig med andra självlärande 433 MHz enheter.

A) Koppla ur brytaren ur vägguttaget

B) I Domoticz, gå till Switches och klicka på Manual Light/Switch

 

 

C) Du möts då av nedanstående dialog, ange ett valfritt namn på brytaren (Device name)
Sätt Switch Type till On/Off
Sätt Type till AC
ID sätter du till något unik för just den här brytaren, för gärna bok på brytare och värden så att du inte kör dubletter.
Unit Code sätter du på samma sätt till något valfritt.


 

D) Nu till det magiska, koppla in brytaren vägguttaget och under tiden den startar upp och är i ”lär-läge” så klickar du på test. Du kommer då att få höra att det klickar ett par gånger i brytaren.

E) Avsluta genom att klicka på Add device.

Färdigt! Det finns säkert en del att tänka på men efter mina fem minuters klurande så kom jag fram till det här som fungerar för mig just nu.

Vet du något som jag inte vet är du varmt välkommen med kommentarer så att jag kan förbättra informationen 🙂