Install Filerun on Unraid

(totally based on the guide Nelo wrote on the Filerun forum, unraid-docker-guide)

This guide describes to to manually add filerun to your Unraid server, the need for this guide arose when afians community application (CA) went AWOL.

NOTE: You need to add MariaDB docker before following this guide. In the database you also need to add a database (filerun), a database user (filerun) and a password for the database user (supersecretpassword)

TIP: An easy way to add user/database/password is to use the docker PHPMyAdmin, you can find it under community applications

In Unraid, on the docker page, begin by clicking Add container located in the bottom meny

On the empty template page, start by switching to advanced view by toggling the basic view switch

Fill in the fields as follow:

Template: <don’t touch this>
Name: Filerun – Official
Overview: This is Filerun, your own self hosted google driver alternative
Repository: filerun/filerun
Docker Hub URL: https://hub.docker.com/r/filerun/filerun
Icon URL: https://feedback.filerun.com/s/cache/9a/c9/9ac9d7f611e2b2e8520dd0d01dd5f10d.png
WebUI: http://[IP]:[PORT:80]/
Extra parameters: <leave empty unless you know what you are doing >
Post argument: <leave empty unless you know what you are doing >
CPU Pinning: <leave default unless you know what you are doing>
Network type: <leave default unless you know what you are doing>
Console shell command: <leave default unless you know what you are doing>
Privileged: off

Now, click Add another Path, Port, Variable, Label or Device

Choose variable

Add these five variables, repeat ”Add another Path, Port, Variable, Label or Device” for each variable.

Name: Database for Filerun
Key: FR_DB_HOST
Value: localhost
Default Value:
Description:
Display:
Required: Yes
Password Mask: No

Name: Database port
Key: FR_DB_PORT
Value: 3306
Default Value:
Description:
Display:
Required: Yes
Password Mask: No

Name: Filerun database name
Key: FR_DB_NAME
Value: filerun
Default Value:
Description:
Display:
Required: Yes
Password Mask: No

Name: Filerun database user
Key:  FR_DB_USER
Value: filerun
Default Value:
Description:
Display:
Required: Yes
Password Mask: No

Name: Filerun database user password
Key: FR_DB_PASS
Value: supersecretpassword
Default Value:
Description:
Display:
Required: Yes
Password Mask: Yes

Now click Add another Path, Port, Variable and select port

Enter these values

Name: Web UI port
Container port: 80
Host port: 9898
Default value:
Connection type: TCP
Description:
Display:
Required: Yes
Password mask: No

Finally, click Now click Add another Path, Port, Variable and select type Path

And enter these values

Name: Data storage path
Container path: /user-files
Host path: /mnt/user/filerun
Default value:
Access mode: Read/Write
Description: Path for container data
Display: Always
Required: Yes
Password mask: No

Done!

Now press Apply to create and start your Filerun instance.

Spara installerade drivrutiner?

G?r det att spara undan installerade drivrutiner f?r att sedan anv?nda dom n?r du installerar om din Windows 10?

Japp, det g?r… inga som helst problem.

S? h?r g?r du f?r att spara alla tredjepartsdrivrutiner:

  1. ?ppna ett dos-f?nster (som admin)
  2. Skapa en mapp d?r alla drivrutiner ska sparas: mkdir c:\drivrutiner
  3. K?r kommandot: dism /online /export-driver /destination:c:\drivrutiner

S? h?r g?r du f?r att l?sa in dom igen:

  1. ?ppna ett dos-f?nster (som admin)
  2. K?r kommandot: pnputil.exe /add-driver c:drivrutiner\*.inf /subdirs /install

Alternativt s? kan du g? in i respektive mapp och installera med hj?lp av inf-filen som vanligt… (h?gerklicka osv.)

VoidZilla

Sitter och leker med C# och har knåpat ihop ett litet program som kopierar filer fr?n en plats till en annan. K?lla och m?l sparas i registret s? det ?r enkelt att t.ex. anv?nda det f?r att t?mma telefonen p? bilder eftersom det ?r samma k?lla och m?l varje g?ng (f?r de flesta 🙂 )

Testa det gärna och berätta om något är bra, dålig, trasig eller saknas.

Och kom ihåg, ?ven om jag testat programmet och själv använder det utan problem så kan jag inte garantera att det fungerar felfritt hos dig. Så använd det på egen risk 😉

Installera testversion av Windows 8.1

S? h?r installerar du en tidsbegr?nsad version av Windows 8.1 i t.ex. VirtualBox

Ladda ner Win8.1_English_x64.iso fr?n Microsoft
https://www.microsoft.com/sv-se/software-download/windows8ISO

Packa upp ISO-filen Win8.1_English_x64.iso med t.ex. 7-zip, du f?r d? en mapp som heter Win8.1_English_x64

Skapa en fil som heter ei.cfg (med t.ex. notepad eller notepad++) enligt Microsofts instruktioner som finns p? sidan https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-8.1-and-8/hh824952(v=win.10)?redirectedfrom=MSDN

ei.cfg skall inneh?lla:
[EditionID]
Professional
[Channel]
OEM
[VL]
0

Spara texten som ei.cfg. Se till s? att Windows inte l?gger till .txt i slutet av filnamnet!

Ladda ner, packa upp och k?r AnyBurn, v?lj den portabla versionen s? beh?ver du inte installera programmet
http://www.anyburn.com/anyburn.zip

Med AnyBurn, ?ppna ISO-filen Win8.1_English_x64, v?lj Edit image file . L?gg sedan filen ei.cfg i mappen \sources.

Spara ISO-filen som Win8.1_English_x64-test.iso

Installera Windows 8.1 i t.ex. VirtualBox med Win8.1_English_x64-test.iso

N?r du nu installerar kan du v?ja att hoppa ?ver produktnykeln och forts?tta installationen, observera att du endast har en tidsbegr?nsad testversion.

Extra pro-tip: Kom ih?g att installera VirtualBox Guest Addons f?r att f? en ?nnu b?ttre upplevelse, din nyinstallerade Windows blir snabbare 🙂

Kommentera g?rna om du haft nytta av beskrivningen eller om n?got ?r oklart.

« Äldre inlägg

© 2023 Editio Princeps

Tema av Anders NorenUpp ↑